Warto jednak pamiętać, iż uczucie pragnienia to w istocie pierwsza oznaka odwodnienia organizmu.

Dlaczego należy regularnie nawadniać organizm?

Nawodnienie odgrywa ważną rolę, wpływając jednocześnie na poprawne funkcjonowanie całego ciała. Zatem, przyjąć można, iż wraz z wystąpieniem uczucia pragniania, będącego pierwszą oznaką odwodnienia, występują również jego pierwsze negatywne skutki zdrowotne.

Według wszelkich badań, łagodne odwodnienie organizmu wpływa negatywnie na produktywność, poziom energii oraz spostrzegawczość. Jest to istotny element z punktu widzenia wydajności pracownika. Dlatego też, zachęcanie pracowników do regularnego picia wody, zdaniem wielu menadżerów jest jednym z niedrogich sposobów na zwiększenie wydajności zespołu.

Pozytywny wpływ nawodnienia na wydajność pracy jest szczególnie widoczny w zakładach i miejscach pracy, zatrudniających większą liczbę pracowników.

Szybki dostęp do wody

kanapkiKluczowym elementem zachęcającym pracowników do regularnego spożywania wody jest maksymalne ułatwienie dostępu. Aby wyrobić w proacnikach nawyk częstego picia wody, powinna być ona dostępna nie tylko kuchni czy pokoju przerw, ale także (jeżeli to możliwe) również bezpośrednio w miejsu wykonywania pracy.

Jest to szczególnie istotne w przypadku pracowników biurowych, którzy zdecydowaną większość czasu w pracy, spędzają w jednym miejscu.

Bardzo często niechęć do częstszego spożywania wody sposodowana jest również jej niskimi walorami smakowymi oraz koniecznością zapłaty. Automaty sprzedażowe Gutmat umożliwiają rozwiązanie tych problemów. Oferta produktowa naszych automatów umożliwia dostęp do bardzo dbrej i zdrowej wody przy jednoczesnym zapewnieniu pracownikom niskiej ceny zakupu.

Warto zaznaczyć, iż w przypadku automatów vendingowych, woda stanowi idealne dopełnienie oferty wszelkiego rodzaju przekąsek czy napojów gorących.