Co mówią statystyki?

Badania przeprowadzane co roku wyraźnie wskazują, że aby utrzymać pracownika, ważne jest nie tylko odpowiednio wysokie wynagrodzenie, ale również atrakcyjność miejsca pracy. Stąd tak ważna jest zdrowa i przyjazna atmosfera oraz szerokie możliwości rozwoju. Dziś, każda szanująca się firma, w trosce o zadowolenie pracowników, proponuje dodatkowo benefity, które znacząco wpływają na zadowolenie z miejsca pracy.

Tylko 43% badanych uznało, że perspektywa lepszych zarobków ma wpływ na zadowolenie z pracy. Za to aż 97% ankietowanych przyznało, że relacje z przełożonym i współpracownikami są najważniejszym aspektem życia zawodowego.

Czynniki wpływające na atmosferę w pracy?

Dobra atmosfera w pracy znacząco pływa na jakość i efektywność podejmowanych zadań. Na zadowolenie ma wpływ nie tylko wynagrodzenie, ale również mnóstwo innych czynników, które osłabiają czasem cały zespół.

 • nakład pracy - powierzanie pracownikowi zbyt dużej ilości obowiązków oraz pracy niemożliwej do wykonania wzbudza w pracowniku frustrację i stres
 • sposób zarządzania - koleżeńskie relacje między pracownikiem a przełożonym nie zawsze są wskazane, jednak wzajemny szacunek i zrozumienie to podstawa
 • brak samodzielności - koleżeńska pomoc jest bardzo ważna, jednak powtarzające się problemy z wykonaniem powierzonego zadania samodzielnie, mogą powodować wybuchy złości i kończącą się cierpliwość
 • plotka - nie od dziś wiadomo, jak może być krzywdząca, szczególnie nieprawdziwa. Niedyskrecja w tej materii potrafi zrujnować pracę najlepszego zespołu
 • faworyzowanie przez przełożonego - rywalizacja w pracy jest zupełnie normalna, jednak to przełożony odpowiedzialny jest za odpowiednie motywowanie, nagradzanie i ewentualne upominanie pracownika w sposób wyważony i co najważniejsze sprawiedliwy
 • niewłaściwa organizacja pracy - niesprawiedliwy przydział obowiązków rodzi złość
 • zła wola pracownika - bywa również i tak, że pojawia się osoba, która celowo wprowadza zamęt w pracy
 • brak równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym

Jak poprawić atmosferę w pracy?

praca-2Aby skutecznie poprawić nieprzyjemną atmosferę w pracy, należy poznać czynnik lub czynniki, które mają na to wpływ. Jeśli wina leży ewidentnie po stronie pracownika, który stosuje mobbing lub łamie przepisy, należy wnikliwie prześledzić sprawę i porozmawiać z winowajcą. Jeśli to nie pomoże, konieczne będzie zgłoszenie sprawy przełożonemu. W każdym przypadku należy zachować profesjonalizm. Jak więc poprawić atmosferę w miejscu pracy?

 • Zasady i warunki pracy powinny być jasno sprecyzowane. Ilość i jakość powierzonych zadań musi być dostosowana do każdego pracownika indywidualnie.
 • Każdy konflikt i spór należy rozwiązywać ugodowo. Bez zbędnej złości i krzyku. Spokój i opanowanie zawsze pomagają w rozwiązywaniu problemów.
 • Jeśli tego wymaga projekt, należy pracować zespołowo. Dlatego należy słuchać innych, przyjmować konstruktywną krytykę i w każdym przypadku wyrobić sobie komunikację opartą na wzajemnym szacunku i kulturze.
 • Należy również wyeliminować denerwujące nawyki np. głośne rozmowy telefoniczne, gadulstwo, brak kultury podczas spożywania posiłków.
 • Warto być optymistą otwartym na ludzi. Osoby takie zdecydowanie szybciej adaptują się w nowym miejscu, zdobywając przychylność współpracowników.

Jak firma i pracodawca mogą wpływać na poprawę jakości atmosfery w miejscu pracy?

Oprócz jasnych zasad co do powierzonych zadań, przełożony oraz cała firma mogą znacząco wpłynąć na atrakcyjność miejsca pracy. Dlatego coraz częściej pojawiają się w takich miejscach udogodnienia dla pracowników, które uprzyjemniają chwile choćby podczas przerwy. W tym celu często pojawiają się specjalne pomieszczenia socjalne jak game roomy czy automaty sprzedające z odpowiednio dobraną ofertą produktową, które umilają czas wolny. Pracowników często motywuje również prywatna opieka medyczna, karty sportowe, samochód służbowy, dofinansowanie do kursów językowych czy dodatkowe dni wolne. Jeśli to możliwe i praca na to pozwala, przełożeni decydują się na możliwość wykonywania pracy zdalnie.

W każdym przypadku niezbędna jest odpowiednia komunikacja, zrozumienie i szacunek do drugiej osoby. Wsparcie mentalne oraz wewnętrzne szkolenia mogą znacząco wpływać na poprawę atmosfery w pracy. Ponadto wspólne wyjścia poza godzinami pracy umożliwiają poznanie się na gruncie pozazawodowym i ułatwią odciążenia od biurowych obowiązków.